1st Comedy Of The 2017 Year

www.whatsapptrollingjokes.com

 Boy-Wow itna badaGirl – Haa
ghar? 
humpaise waaleBoy-


haiWowitni badi Car
Girl – Ha…! hum
paise waale hai 
Boy- Oh my God
itna Sona bhi hai?????
Girl – Ha hum
paise waale hai
Boy – Ye lo letter…. 
Girl – What is this???
Boy – Hum Income Tax Wale
haii

Girl- OMG
  

Related posts:

Leave a Reply